Υπηρεσίες προς πολίτες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Με σκοπό την ενημέρωση αλλά και τη διευκόλυνση του πολίτη, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στην ιστοσελίδα μας υποδείγματα αιτήσεων με χρηστικές πληροφορίες για το αντικείμενο της κάθε μιας, τα οποία – υποδείγματα – θα ανανεώνονται και θα εμπλουτίζονται, ανάλογα με τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία, από τις δικαστικές υπηρεσίες κάθε βαθμίδας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 01-08-2021 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μετάβαση

AITΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Αποθήκευση

AITΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αποθήκευση

AITΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΡΚΟΥ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΚΥΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣEΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΜΗ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΜΗ (ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 28/02/2013 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ)

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 'Η ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ Ή ΜΗ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Αποθήκευση

AITΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αποθήκευση

AITΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Αποθήκευση

AITΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ Ή ΦΥΓΟΔΙΚΟΥ

Αποθήκευση

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αποθήκευση

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ