Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 συνειδητοποιήσαμε σαν Σύλλογος (μετά μάλιστα και από την αναφορά του Δικαστικού Γραμματέα Αντωνίου Μοσχούτη, η οποία επισυνάπτεται), τις δυσμενείς συνέπειες της διαδικασίας απορρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης στον κλάδο μας.

Τραγική είναι η περίπτωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου. Η Υπηρεσία αυτή, με προβλεπόμενες στο οργανόγραμμά της εννέα #9# οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, βρέθηκε σήμερα να είναι στελεχωμένη με τέσσερις #4# μόνο δικαστικούς υπαλλήλους. Η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε, είτε με παραιτήσεις λόγω συνταξιοδότησης, είτε με μεταθέσεις.

Το υπάρχον προσωπικό, καλείται να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες (διοικητικές, δικαστηριακές, διεκπεραίωση μηνύσεων, εκτελέσεις, επιδόσεις, κ.α.), οι οποίες δεν αφορούν μόνο την Σύρο αλλά και όλη τη νησιωτική περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σύρου (μεταβατικές έδρες Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου και Μήλου), με όλες τις καταφανείς δυσκολίες που συνεπάγεται ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιφέρειας.

Συνεπεία των ανωτέρω, καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η λειτουργία της Υπηρεσίας, με συνεπακόλουθες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των δικογραφιών και σε κάθε άλλη διαδικασία. Επίσης γίνονται αναπόφευκτα, τα λάθη και οι αβλεψίες, λόγω του τεράστιου όγκου εργασίας, με πιθανό αποτέλεσμα, πειθαρχικές ευθύνες για υπαλλήλους, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Αυτή τη στιγμή, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, οι υπάλληλοι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, με την συνδρομή των δύο #2# Επιμελητών, εργάζονται ακόμη και τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να προλάβουν προθεσμίες και ουσιαστικά καθίσταται απαγορευτική η αδειοδότησή τους για οιονδήποτε λόγο.

Εν κατακλείδι, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα κάλυψης τουλάχιστον τριών #3# κενών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, διαγράφεται ο σοβαρός κίνδυνος αδυναμίας γραμματειακής υποστήριξης της Υπηρεσίας, με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους στην έγκαιρη και αποτελεσματική διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σύρου.

Με το παρόν έγγραφό μας σας ενημερώνουμε για την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και παρακαλούμε να προβείτε σε οποιεσδήποτε ενέργειες κρίνετε πρόσφορες για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων.

Αφήστε το σχόλιο σας

Το email σας δεν θα δημοσιοποιηθεί.


*